Sustainable dinner party

Sustainable dinner party

En workshop med studio Märka om hur man utökar begreppet hållbarhet.

MENYN

konsumtion
förrätt

Rispapper, glasnudlar, grönsaker: rödkål, gurka, morot och inlagd lök (+coolt tillbehör)

Den första rätten bygger på begreppet; konsumtion.

Du kommer att kastas in i känslan av de oändliga möjligheterna du stöter på i livet från dag till dag. Olika strukturer, funktioner och symbolik möts i denna goodiebag av möjligheter. Vi välkomnar dig till en upplevelse där vi konsumerar och reflekterar genom smak, taktilitet och upplägg utan konsekvenser.

Hur ser vi på konsumtion, vad betyder det egentligen i förhållande till hållbarhet? Vissa säger att konsumtion av produkter innebär ansvar, och utan konsumtion skulle vårt samhälle falla isär-

miljö
huvudrätt

Spenat, havregrädde, potatis, vetemjöl, brödsmulor, svamp, rosmarin, sjögräs, soja och grönsaksbuljong

Maträtten miljö presenteras här i en natur konstellation för dig att navigera runt och att hitta din egen relation och perspektiv på hur du förhåller dig till miljö och hållbarhet.

Diskussionen börjar på ön för att reflektera kring livet på jorden, för att senare röra oss under ytan och diskutera livet i havet.

Det finns mellansteg där allt annat kan diskuteras.

Vad gör du för att upprätthålla miljön? Vad försöker vi upprätthålla och varför?

dystopi
efterrätt

Vit vegansk choklad, röd chili, polkagriskross och florsocker

Den sista rätten och “hur världen kan tänkas sluta”, presenteras i en dystopisk scen för människan.

Vi har nu nått ett stadie där människan har haft det liv vi har vant oss vid. Temperaturerna har blivit polariserade och varierar mellan extrem värme och extrem kyla.

Men detta behöver inte betyda världens slut.

Världen kanske börjar på nytt, men utan den mänskliga faktorn.

Isn’t it sweet?

Vi ger dig en dystopisk efterrätt där marken har torkat ut och blivit påverkad av extremt klimat. Våra byggnader har kollapsat och människan har glömts bort. Alla spår som finns kvar väntar under en filt av lätt snö.

Bon appétit!

A workshop by studio Märka that aims to explore the extent around the concept of sustainability.

MENU

consumption
starter

Rice paper, glass noodles, vegetables: red cabbage, cucumber, carrot and pickled onions (+ cool accessories)

Our first dish is based on the concept of consumption.

You will be thrown into the feeling of the endless opportunities you encounter in life from day to day. Different structures, functions and symbolism meets in this goodie bag of opportunities. We welcome you to a fun experience where we consume and reflect through taste, tactility and presentation without consequences.

What are our views on consumption, what does it really mean in relation to sustainability? Some say that consuming products comes with responsibility, and without consumption our society would fall apart-

environment
main course

Spinach, vegan cream, potatoes, wheat flour, bread crumbs, mushrooms, rosemary, seaweed, soy and vegetable broth

We give you the environment, it is presented here in a nature constellation for you to navigate around and find your relationship and perspective on how you relate to the environment and sustainability.

We will start on the island to discuss life on earth and later move under the surface and discuss life in the ocean.

There are intermediate steps where everything else can be discussed.

What do you do to maintain the environment? What are we trying to maintain and why?

dystopia
dessert

White vegan chocolate, red chilli, polka and icing sugar

The last dish “how the world can end” is presented in a dystopian scene for the human.

We have now reached a stage where man has had the life we ​​have become accustomed to. Temperatures have become polarized and fluctuate between extreme heat and extreme cold.

But this does not mean the end of the world.

The world may begin anew, but without the human factor.

Isn’t that sweet?

We give you a dystopian dessert where the soil has dried out and been affected by extreme climate. Our buildings have collapsed and people have been forgotten. Any traces left are waiting under a blanket of light snow.

Bon appétit!