Remixing thoughts

Remixing thoughts

En samtalsserie i samarbete med Gothenburg design festival, Gothenburg international Biennial for Contemporary art, Högskolan för design och Konsthantverk. Röda Sten 10.19 

Denna samtalsserie kom till som ett komplement till GIBCA utställningen Part of the Labyrinth och Maow Design Excavations. 

Den grundar sig i en mer-än-mänsklig filosofi där samtal med inbjudna konstnärer ämnar att öppna upp perspektivet kring det mer- än- mänskliga och vad vi kan lära oss av världen vi lever i. Formatet för samtalet blev en livepodd där studio märka ställer frågor om förhållningssätt och praktikerna hos de enskilda konstnärerna. 

Dessa samtal finns arkiverade i poddformat och går att ta del utav på alla poddplattformar under Märka Podden samt i menyavsnittet; podcast på hemsidan. 

A conversation series in collaboration with Gothenburg design festival, Gothenburg international Biennial for Contemporary art, University of Design and Crafts. Röda Sten Konsthall 10.19

The series of talks acted as a complement to the GIBCA exhibition Part of the Labyrinth and Maow Design Excavations.

The talks were based on a more-than-human philosophy in which conversations with invited artists aimed to open up the perspective of the more-than-human and what we can learn from the world we live in. It formed questions about attitudes and the practices of the individual artists.

These conversations are archived in a podcast format and can be accessed on all podcast platforms at the channel Märka podden, links are in the menu section; podcast on the website.